Начало
Справочник
Плодове
Зеленчуци
Животни
Риби
Млечни пр.
Зърнени култ.
Подправки
Билки
История
От баба
Сервиране
Ястия
Напитки
Съвети
Справочник
Контакти
посетител.
Вие сте:
посетител.
Справочник
Животни
Биволи (Bubalus)
        Род бозайници (диви и одомашнени) от семейство кухороги. 3 вида: аноа (с маса 150-300 kg; живее на индонезийския остров Сулавеси), азиатски (арни и филипински бивол) и африкански (кафърски) бивол. Домашният бивол се отглежда в 2 форми - късорога (и в България) и дългорога. Маса на биволиците 400-700 kg, на биците 600-800 kg. Годишна млечност 800-1500 kg, масленост на млякото 7-9 %. Косъм черен, сиво-кафяв, тъмносив. Запложда се на 2,5-3 г. Бременност 310 дни. Стопански се използва 12-15 г.
        Арни, индийски бивол (Bubalus arnee) Бозайник от семейство кухороги. Живее на големи стада (до 20-30 женски с няколко мъжки) в Индия, Непал, Индокитай и др. Косъмът му е сиво-черен, тъмносив, тъмнокафяв. Маса до 1000 kg. Ловен обект.
        Мура Индийска порода биволи за мляко. Отглежда се предимно в азиатските страни. В България е създадена чрез кръстосване голяма популация българска мура. Маса на биволиците 550-650 kg, на биците 600-800 kg. Годишна млечност 1800-2200 kg, максимална над 4000 kg. Масленост на млякото 6-8 %.
>>>